รายละเอียดสำนักงานเขตพื้นที่ ที่เปิดประกาศสอบครูผู้ช่วย 1/2555     
 
รายชื่อเขตพื้นที่ (เว็บไซต์) อัตรา ประกาศ สถิติ
ตามเอก
สถิติการสมัคร (วันที่)
29 30 1 2 3 4 5
ภาคกลาง 29 30 1 2 3 4 5
1. สพป. นนทบุรี เขต 1
 11
ประกาศ
ประกาศ
31
52
 
 
 
 
 
2. สพป. นนทบุรี เขต 2
 9
ประกาศ
ประกาศ
86
54
72
69
87
137
75
3. สพป. ปทุมธานี เขต 1
3
ประกาศ
ประกาศ
145
86
154
127
136
241
111
4. สพป. ปทุมธานี เขต 2
6
ประกาศ
ประกาศ
26
33
33
22
44
55
31
5. สพป. สมุทรปราการ เขต 1
22
ประกาศ
ประกาศ
587
383
481
365
334
600
339
6. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2
2
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
7. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
4
ประกาศ
ประกาศ
69
48
48
 
 
 
 
8. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
13
ประกาศ
ประกาศ
318
228
272
192
215
409
194
9. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
7
ประกาศ
ประกาศ
56
37
42
42
45
85
43
10. สพป. ลพบุรี เขต 2
10
1| 2
ประกาศ
316
279
261
171
192
336
162
10. สพป. กำแพงเพชร เขต 1
6
ประกาศ
ประกาศ
53
30
150
128
123
193
99
12. สพป. กำแพงเพชร เขต 2
10
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
13. สพป. นครสวรรค์ เขต 2
10
ประกาศ
ประกาศ
298
185
182
124
154
277
103
14. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
3
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
15. สพป. สระบุรี เขต 2
7
ประกาศ
ประกาศ
309
213
204
177
257
383
168
ภาคเหนือ 29 30
1
2
3
4
5
16. สพป. เชียงราย เขต 2
12
ประกาศ
ประกาศ
672
371
147
274
277
437
174
17. สพป. เชียงราย เขต 3
10
ประกาศ
ประกาศ
697
358
334
199
248
366
 
18. สพป. เชียงใหม่ เขต 3
5
ประกาศ
ประกาศ
141
61
62
52
62
141
33
19. สพป. เชียงใหม่ เขต 5
4
ประกาศ
ประกาศ
222
182
126
88
117
154
52
20. สพป. เชียงใหม่ เขต 6
6
ประกาศ
ประกาศ
207
130
128
68
107
140
47
21. สพป. ลำปาง เขต 3
7
ประกาศ
ประกาศ
147
138
285
138
120
215
60
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 30
1
2
3
4
5
22. สพป. บึงกาฬ
10
ประกาศ
ประกาศ
527
303
301
240
279
407
179
23. สพป. นครราชสีมา เขต 3
7
ประกาศ
ประกาศ
463
364
385
308
47
565
401
24. สพป. เลย เขต 3
8
ประกาศ
ประกาศ
278
138
180
123
183
332
112
25. สพป. สกลนคร เขต 1
5
ประกาศ
ประกาศ
113
99
95
90
 
158
105
26. สพป. สุรินทร์ เขต 3
3
ประกาศ
ประกาศ
76
36
26
20
38
30
32
27. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
14
ประกาศ
ประกาศ
1420
1051
864
636
737
1111
566
28. สพป. อุดรธานี เขต 4
7
ประกาศ
ประกาศ
346
212
197
184
206
374
157
29. สพป. อุบลราชธานี เขต 3
5
ประกาศ
ประกาศ
445
291
298
217
275
249
184
ภาคตะวันออก 29 30
1
2
3
4
5
30. สพป. จันทบุรี เขต 1
8
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
31. สพป. จันทบุรี เขต 2
2
ประกาศ
ประกาศ
16
6
2
1
5
8
5
32. สพป. ชลบุรี เขต 2
6
ประกาศ
ประกาศ
242
117
146
111
89
201
114
33. สพป. ชลบุรี เขต 3
5
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
34. สพป. ตราด
4
ประกาศ
ประกาศ
148
75
123
156
192
242
145
35. สพป. ระยอง เขต 1
8
ประกาศ
ประกาศ
188
127
161
108
65
184
40
ภาคตะวันตก 29 30
1
2
3
4
5
36. สพป. กาญจนบุรี เขต 2
3
ประกาศ
ประกาศ
20
15
12
13
12
18
14
37. สพป. กาญจนบุรี เขต 3
26
ประกาศ
ประกาศ
377
220
235
178
200
226
93
38. สพป. ตาก เขต 2
10
ประกาศ
ประกาศ
147
74
44
266
318
505
134
39. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8
ประกาศ
ประกาศ
 
155
62
 
 
 
 
40. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ประกาศ
ประกาศ
67
41
55
42
30
52
20
41. สพป. ราชบุรี เขต 2
3
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
ภาคใต้ 29 30
1
2
3
4
5
42. สพป. กระบี่
12
ประกาศ
ประกาศ
653
430
337
386
362
690
247
43. สพป. ชุมพร เขต 1
6
ประกาศ
ประกาศ
36
 
 
25
 
 
 
44. สพป. ชุมพร เขต 2
42
ประกาศ
ประกาศ
196
137
463
135
126
190
92
45. สพป. นราธิวาส เขต 2
 13
ประกาศ
ประกาศ
198
416
267
317
351
373
206
46. สพป. นราธิวาส เขต 3
6
ประกาศ
ประกาศ
185
126
78
73
69
72
68
47. สพป. ปัตตานี เขต 1
6
ประกาศ
ประกาศ
130
194
101
119
 
 
 
48. สพป. พังงา
12
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
49. สพป. ยะลา เขต 3
24
ประกาศ
ประกาศ
234
158
130
168
169
188
78
50. สพป. ระนอง
11
ประกาศ
ประกาศ
33
17
19
22
17
21
11
51. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
11
ประกาศ
ประกาศ
80
100
41
60
73
77
34
การศึกษามัธยมศึกษา 29 30
1
2
3
4
5
52. สพม.1 [กรุงเทพฯ]
90
ประกาศ
ประกาศ
390
308
302
278
323
542
228
53. สพม.2 [กรุงเทพฯ]
25
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
54. สพม.3 [นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา]
8
ประกาศ
ประกาศ
29
16
27
30
24
41
27
55. สพม.4 [ปทุมธานี-สระบุรี]
4
ประกาศ
ประกาศ
119
98
119
107
159
 
 
56. สพม.5 [สิงห์บุรี-ลพบุรี-อ่างทอง-ชัยนาท]
2
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
57. สพม.6 [ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ]
39
ประกาศ
ประกาศ
325
198
233
189
247
419
145
58. สพม.7 [ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว]
6
1|2
ประกาศ
25
27
24
 
 
 
 
59. สพม.8 [ราชบุรี-กาญจนบุรี]
7
ประกาศ
ประกาศ
159
128
105
100
137
161
64
60. สพม.9 [สุพรรณบุรี-นครปฐม]
25
ประกาศ
ประกาศ
126
79
 
 
 
 
 
61. สพม.10 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร]
17
ประกาศ
ประกาศ
103
167
246
86
115
609
82
62. สพม.13 [ตรัง-กระบี่]
8
ประกาศ
ประกาศ
238
194
103
150
156
276
119
63. สพม.14 [พังงา-ภูเก็ต-ระนอง]
41
ประกาศ
ประกาศ
151
85
102
107
95
192
88
64. สพม.15 [นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา]
10
ประกาศ
ประกาศ
41
46
38
39
56
62
34
65. สพม.17 [จันทบุรี-ตราด]
24
1|2
ประกาศ
105
80
71
 
 
 
 
66. สพม.18 [ชลบุรี-ระยอง]
12
ประกาศ
ประกาศ
148
145
112
88
136
224
108
67. สพม.20 [เลย-หนองบัวลำภู]
10
ประกาศ
ประกาศ
497
354
334
223
315
512
332
68. สพม.25 [ขอนแก่น]
3
ประกาศ
ประกาศ
23
20
 
 
 
 
 
69. สพม.29 [อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ]
4
ประกาศ
ประกาศ
47
32
19
21
22
41
16
70. สพม.30 [ชัยภูมิ]
13
ประกาศ
ประกาศ
304
262
232
198
231
364
151
71. สพม.31 [นครราชสีมา]
9
ประกาศ
ประกาศ
235
233
186
139
196
258
134
72. สพม.32 [บุรีรัมย์]
6
ประกาศ
ประกาศ
82
53
183
229
43
61
33
73. สพม.33 [สุรินทร์]
4
ประกาศ
ประกาศ
66
25
25
29
31
30
17
74. สพม.36 [เชียงราย-พะเยา]
6
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
75. สพม.39 [พิษณุโลก-อุตรดิตถ์]
2
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
76. สพม.40 เพชรบูรณ์]
19
ประกาศ
ประกาศ
437
171
326
264
26
639
 
77. สพม.41 [กำแพงเพชร-พิจิตร]
8
1|2
ประกาศ
152
37
89
167
115
165
97
78. สพม.42 [นครสวรรค์-อุทัยธานี]
 12
ประกาศ
ประกาศ
115
79
55
56
60
117
53
79. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
20
ประกาศ
ประกาศ
 
 
 
 
 
 
 
           
* รายละเอียดเพิ่มเติมให้คลิกที่รายเอียด
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวกระทรวงศึกษาธิการ สพป.และสพม.